تماس با فن آوران

دفتر مرکزی: فلکه دوم تهرانپارس ،خیابان فرجام ، بین آهنی آمینه و گلشنی ساختمان سهند

کارخانه : شهرک صنعتی عباس آباد ، بلوار ابن سینا ، شرکت فن آوران پرتو الوند


  تلفن تماس دفتر مرکزی:

۰۲۱-۷۷۷۴۰۴۵۵

۰۲۱-۷۷۷۴۰۱۸۴

۰۲۱-۷۷۷۴۰۳۸۸

۰۲۱-۷۷۷۴۲۴۳۷


 تلفن تماس کارخانه:

۰۲۱-۳۶۴۲۸۱۰۸-۱۰

 


 ایمیل

info@fanparto.ir


  فکس

۰۲۱-۷۷۷۴۰۴۵۵

داخلی ۵


کدپستی

۱۶۵۳۹۷۱۹۱۹


شبکه های اجتماعی