تماس با فن آوران

دفتر مرکزی: فلکه دوم تهرانپارس ،خیابان فرجام ، بین آهنی آمینه و گلشنی ساختمان سهند

کارخانه : شهرک صنعتی عباس آباد ، بلوار ابن سینا ، شرکت فن آوران پرتو الوند


  تلفن تماس دفتر مرکزی:

021-77740455

021-77740184

021-77740388

021-77742437


 تلفن تماس کارخانه:

021-36428108-10

 


 ایمیل

info@fanparto.ir


  فکس

021-77740455

داخلی 5


کدپستی

1653971919


شبکه های اجتماعی